การคัดเลือก

1 รอบคัดเลือกรอบแรกจากทั่วประเทศ (Online Audition)

     1.1 ส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

     1.2 *ส่งคลิปวีดีโอแนะนำตัว รวมถึงการอธิบายแรงบันดาลใจ ความยาวไม่เกิน 1 นาที (ถ้ามี)

     1.3 จัดทำรายการวัตถุดิบในการทำอาหารโดยละเอียด

     1.4 *จัดทำคลิปวีดีโอและขั้นตอนการปรุงอาหารโดยละเอียด ความยาวไม่เกิน 4 นาที (ถ้ามี)

     1.5 ส่งรูปถ่ายอาหารที่ตกแต่งจานพร้อมเสิร์ฟให้เสมือนวันแข่ง

     1.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกรอบแรก คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผู้เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วนและจะคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ ภูมิภาคละ 15 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภูมิภาค

2 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาค

  • 16 สิงหาคม 2566 เชียงใหม่ หาดใหญ่
  • 19 สิงหาคม 2566 ระยอง พระนครศรีอยุธยา
  • 22 สิงหาคม 2566 ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร

     2.1 ผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 2,000 บาทในการเข้าร่วมประกวดระดับภูมิถาค

     2.2 ผู้เข้าประกวดทั้ง 15 ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเดินทางมาลงทะเบียนที่สถานที่จัดงานล่วงหน้า 1 วัน

     2.3 ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงมาเอง โดยผู้จัดจะเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ครัวพื้นฐานไว้ให้

     2.4 ผู้เข้าประกวดมีเวลาจัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงที่หน้างานก่อนการแข่งขัน 30 นาที

     2.5 การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะปรุงอาหารทีละท่าน โดยจับฉลากลำดับการแข่งขัน 1-15 ลำดับ

     2.6 ผู้เข้าประกวดมีเวลาในการปรุงอาหาร 10 นาที

     2.7 คณะกรรมการตัดสินจะประกาศรายชื่อผู้ชนะภูมิภาคละ 2 ผู้เข้าแข่งขัน

     2.8 ผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค 2 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร

     2.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

 3 รอบชิงชนะเลิศ (สถานที่จัดงาน: คลองผดุงกรุงเกษม-หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566)

     3.1 ผู้เข้าประกวดที่ชนะรอบภูมิภาค 12 ท่าน จะต้องเดินทางมาแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ณ สถานที่จัดงาน

     3.2 ผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บตัวและทำ workshop กับ Coach Chef ของตนก่อนการแข่งขัน 1 วัน

     3.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ แบ่งออกเป็น 3 รอบดังต่อไปนี้

          รอบ Qualify 

          ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 12 ท่านต้องจับฉลากกันเป็นคู่ทั้งหมด 6 คู่ และจับฉลากใช้เนื้อที่กองประกวดกำหนด 

          โดยมีเวลาแข่งขันคู่ละ 15 นาที

          รอบ Semi-Final

          6 ผู้เข้าแข่งขัน จับฉลากแข่งขันกันเป็นคู่ และเลือกใช้เนื้อจากกองประกวด โดยมีเวลาแข่งขันคู่ละ 30 นาที

          รอบ Final

          แข่งขันพร้อมกันทั้ง 3 ผู้เข้าแข่งขัน โดยใช้เนื้อไทยพรีเมี่ยม 1 จาน และเนื้อไทยเขียง 1 จาน

     3.4 ผู้เข้าประกวดมีเวลาจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่หน้างานก่อนการแข่งขัน 30 นาที

     3.5 ผู้เข้าประกวดมีเวลาในการปรุงอาหารตามเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบการแข่งขัน

     3.6 ผู้เข้าประกวดมีเวลานำเสนออาหารต่อคณะกรรมการ ทีมละไม่เกิน 4 นาที

     3.7 เมื่อทราบผลผู้ชนะแล้ว ผู้ชนะลำดับที่ 1-3 ต้องทำการสาธิตอาหารและเปิดให้ชิมฟรีตลอดระยะเวลาที่กำหนด

     3.8 สูตรอาหาร และขั้นตอนการปรุงอาหารในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

     3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี