หลักเกณฑ์

     1 อาหารต้องเป็นผัดกะเพราเนื้อที่สร้างสรรค์ และแสดงถึงอัตลักษณ์ไทย

     2 วัตถุดิบในการประกอบอาหารต้องเป็นวัตถุดิบในประเทศและเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 50%

     3 จัดทำสูตรและขั้นตอนการทำอาหารโดยละเอียด

     4 ต้องมีการตกแต่งจานอาหารที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

     5 ตั้งชื่อเมนูอาหารให้สอดคล้องและสร้างสรรค์เหมาะสมกับจานอาหารนั้นๆ