รายละเอียด

งานประกวดผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทผัดกะเพราเนื้อ ภายใต้แนวคิด  Authentic & Beyond ผัดกะเพราแท้ดั้งเดิมของไทย และผัดกะเพราใหม่ของโลก แบ่งการประกวดออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

     1.รอบคัดเลือกรอบแรกจากทั่วประเทศ (Online Audition)

     2.รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาค 

        (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร)

     3.รอบชิงชนะเลิศ (กรุงเทพมหานคร วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566)