รายชื่อผู้ชนะรอบสุดท้ายและภาพบรรยากาศการแข่งขันเฟ้นหาแชมป์ผัดกะเพราแห่งประเทศไทย

📣 1 ผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 400,000 บ.- พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ภาคเหนือ เชียงใหม่ ครัวเนื้อหอม ลำปาง นายจักรกฤษณ์   จูมา

📣 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บ.- พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ  ภูมิภาคกลาง อยุธยา   จิตสดชื่น  นาย ปภากร นิยมทรัพย์

📣 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บ.- พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ กรุงเทพมหานคร ร้านบ้านไทย นายแม็ก ต่างเพชร

📣 4 รางวัล   classic ได้รับเงินรางวัล 50,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคใต้ หาดใหญ่ ลมหวนชวนหอม   นายวรพงศ์ ปัญจรุจิกุล

📣 5 รางวัล Creative ได้รับเงินรางวัล 50,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  ภูมิภาคกลาง อยุธยา   จิตสดชื่น  นายปภากร นิยมทรัพย์

📣 6 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคตะวันออก ชลบุรี ครัวบินหลา  นางสาววัชรีภรณ์ อรุณพันธุ์

📣 7 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคตะวันออก ชลบุรี  กินกะเพรา  นายณัฐพัชญ์ ธรรมโชติมณี

📣 8 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคใต้ หาดใหญ่ ทีมสะหวา สลินดา หง๊ะฝา

📣 9 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคใต้ หาดใหญ่ ลมหวนชวนหอม   นายวรพงศ์ ปัญจรุจิกุล

📣 10 รางวัลชื่นชม  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคเหนือ เชียงใหม่ กะเพราตาหนวด  นายกริช  สายเครื่อง

📣 11 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  ภูมิภาคกลาง อยุธยา   สำเภานาวา   นาย มนัส กมลชญา 

📣 12 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคอีสาน ขอนแก่น  กะเพราซาวห้า นายพงษ์พนัส มังคละคีรี

📣 13 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภาคอีสาน ขอนแก่น  เดอะเฟรนชิฟ นายวุฒินันท์ สายเครือแปง

📣 14 รางวัลชื่นชม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บ.- พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กรุงเทพมหานคร กะเพราป่าก์ นางสาว กุลธิดา แซ่ตั้ง

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเฟ้นหาแชมป์ผัดกะเพราแห่งประเทศไทย ในงาน WORLD KAPHRAO THAILAND GRAND PRIX 2023 ที่คลองผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค.